Lex Sarah | Synpunkter

Lex Sarah

Vi som arbetar med omsorg om äldre är enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldig att vaka över att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Vi är också skyldig att anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, såsom övergrepp eller vanvård.

Samma skyldighet gäller för oss som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Att vaka över kvaliteten och att anmäla allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah kan sätta stopp för mänskligt lidande, men också öka kvaliteten och säkerheten i socialtjänsten.

Skyldigheten gäller oavsett i vilken form du arbetar med omsorgen av äldre eller personer med funktionsnedsättning – som anställd, uppdragstagare, praktikant under utbildning eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även frivilliga som deltar i ett organiserat samarbete med en kommun eller en enskild verksamhet enligt SoL omfattas av skyldigheten.

Ingen människa ska komma till skada i vård och omsorg, men det händer ibland att det blir fel. För att kunna vidta åtgärder så att samma fel inte händer igen är det viktigt att rapportera fel och risker.

Det inträffar ibland oväntade saker i vården och omsorgen. Det kan vara mindre incidenter som leder till irritation, men också händelser med mer allvarliga följder.

Vård- och omsorgspersonal har ett ansvar att rapportera avvikelser och risker, såväl stora som små.

Privatpersoner som drabbas av fel och brister i vård och omsorg har rätt att anmäla klagomål. Vart anmälan ska sändas beror på i vilken verksamhet händelsen har inträffat, vari den drabbade tycker att felet består och varför hon eller han vill anmäla händelsen.