Företagsledning | Våra anställda

Om oss

Gertrud Weiselblad, Verksamhetschef

Sjuksköterska och vidareutbildad inom psykiatri. Har lång erfarenhet inom kommunal verksamhet både som sjuksköterska och enhetschef. Gertrud är även utbildad coach, terapeut, handledare och massör. Hon är även en av ambassadörerna för kvinnors företagande, utsedd av Tillväxtverket. Hon sitter med i styrelsen för lokalföreningen Företagarna i Karlskrona.

Tel: 0455-60 61 01
Mail: gertrud@gertrudcare.se

Elisabeth Persson, Personalchef

Håller i anställningsintervjuer, anställningsavtal och personalfrågor. Hjälper också till med marknadsföring och kvalitetssäkring. Har lång arbetserfarenhet från Arbetsförmedlingen och IT-industrin. Är ICF diplomerad coach, arbetat med jobbcoachning för kollektivanställda inom den tunga industrin i Karlskrona samt för personer med rehabbehov. "Jag står för en humanistisk livssyn. Min människosyn genomsyras av stor tilltro till människor, att vi alla vill och har förmåga att ta moraliskt ansvar för våra handlingar.”

Tel: 0455-60 61 02
Mail: elisabeth@gertrudcare.se

Vår hemtjänstpersonal

Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.