OmOss.Anstallda History

Hide minor edits - Show changes to output

February 06, 2014, at 02:49 PM by 75.80.158.186 -
Changed lines 7-10 from:
Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.
to:
Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.

Vi har personal som förutom svenska, talar albanska, bosniska,
serbokroatiska, engelska, tyska, arabiska, franska etc
.
March 23, 2012, at 05:17 PM by 98.158.171.162 -
Changed lines 7-9 from:
Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.

http://gertrudcare.se/pics/anstallda.jpg
to:
Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.
January 12, 2012, at 05:17 PM by 83.227.68.201 -
January 12, 2012, at 05:17 PM by 83.227.68.201 -
Changed line 1 from:
[[OmOss.Main | Företagsledning]] | [[OmOss.Anstallda | Våra anställda]] | [[OmOss.Karriar | Karriär]]
to:
[[OmOss.Main | Företagsledning]] | [[OmOss.Anstallda | Våra anställda]] | [[OmOss.Karriar | Jobba hos oss]]
November 23, 2010, at 02:54 PM by 83.248.99.157 -
Changed line 1 from:
[[OmOss.Main | Företagsledning]] | [[OmOss.Anstallda | Våra anställda]]
to:
[[OmOss.Main | Företagsledning]] | [[OmOss.Anstallda | Våra anställda]] | [[OmOss.Karriar | Karriär]]
September 13, 2010, at 10:51 PM by 193.11.231.166 -
Changed line 9 from:
http://gertrudcare.se/Nysida/pics/anstallda.jpg
to:
http://gertrudcare.se/pics/anstallda.jpg
September 13, 2010, at 09:22 PM by 193.11.231.166 -
Changed line 4 from:
%rfloat% http://gertrudcare.se/Nysida/pics/kontakt.gif
to:
Changed lines 7-9 from:
Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.
to:
Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.

http://gertrudcare.se/Nysida/pics/anstallda.jpg
September 13, 2010, at 09:13 PM by 193.11.231.166 -
Changed line 4 from:
to:
%rfloat% http://gertrudcare.se/Nysida/pics/kontakt.gif
September 11, 2010, at 11:18 AM by 213.67.232.108 -
Added lines 1-7:
[[OmOss.Main | Företagsledning]] | [[OmOss.Anstallda | Våra anställda]]

!!Om oss

!!!!Vår hemtjänstpersonal

Vid urval av personal lägger vi stor vikt engagemang; intresse, etik och förhållningssätt till arbete inom hemtjänsten. All personal har genomgående undersköterskeutbildning och erfarenhet inom hemtjänstområdena.