Hemtjänst | Städ och tvätt | Service | Tilläggstjänster | Fönsterputsning

Service

Serviceinsatser utförs vardagar kl. 07.30-17.00. Ledsagning och avlösning i hemmet utförs även under kvällstid och helgdagar. Matdistribution till brukare utan omvårdnadsinsatser vid huvudmåltid, utförs samtliga årets dagar

Övriga servicetjänster:

  • Ärenden - post, bank, apotek
  • Planering samt beställning av dagligvaror
  • Ved och vatten
  • Källsortering